Nuance

Alhoewel ik niet bekend sta om mijn fijnzinnige nuance heb ik mij deze week geërgerd over de vele ongenuanceerde berichten in de media en het internet in twee kwesties: Bömermann en Sylvana.

Bömermann’s gedicht zou zijn verboden en daarmee de vrijheid van meningsuiting zo ongeveer voorgoed ten einde zijn gekomen. Bömermann zou zijn veroordeeld tot een boete. De werkelijkheid is anders. Erdogan heeft een civielrechterlijke zaak aangespannen wegens smaad en aantasting van zijn eer en goede naam. Los van of dit nou een slimme zet is van Erdogan, iedereen kan zo’ n zaak beginnen. Als ik morgen wordt neergezet als kinderverkrachter en geitenneuker zou ik dat ook als een aantasting van mijn eer en goede naam beschouwen. Ik zou er als persoon ook grote schade van kunnen ondervinden. Ook als dit in dichtvorm als kunst zou worden gepresenteerd (Waarbij Bömermann’s dicht “kunst” het Sinterklaas niveau niet ontsteeg). Dus kan ik naar de rechter. Grote kans dat de rechter mij in het gelijk stelt, zoals de Duitse rechter Erdogan deels in het gelijk stelt. Zo werkt dat in een democratie. De vrijheid houdt op daar waar anderen er schade van ondervinden, zonder aanziens des persoon, dus ook een vervelende dictator kan zijn recht halen. De rechter heeft besloten dat Böhmermann de beledigende en op niets gebaseerde passages niet in het openbaar mag herhalen op straffe van een dwangsom. De politieke inhoudelijke kritiek mag hij echter wel herhalen. Het gedicht is ook niet verboden. Er komt nog een strafzaak (de zaak waar Angela over moest beslissen) om vast te stellen of de wet is overtreden.

Sylvana heeft zich aangesloten bij DENK. Volgens velen een verlengstuk van Erdogan’s AK partij (waarvoor overigens geen enkel bewijs bestaat). In DWDD werd zij kritisch ondervraagd, met name vanwege het optreden van DENK in de tweede kamer. Bij een discussie over de Armeense genocide maakte DENK video beelden van Nederturkse parlementariers tijdens de hoofdelijke stemming en publiceerde die. Matthijs vroeg Sylvana wat zij vond van deze actie. Die vraag beantwoorde zij wat ontwijkend maar niet afkeurend. Op internet lees ik dat Sylvana de Armeense genocide heeft ontkend. Maar die vraag werd helemaal niet gesteld! Sylvana krijgt er op internet gigantisch van langs. Alhoewel je het oneens kunt zijn met haar keuze voor DENK, ontstaat er weer een shitstorm van verbaal racistisch geweld. Diverse columnisten gaan op haar los en op twitter zijn de woorden aap, bananenboot, zwarte doos nog de meest gematigde.

Als je nou een beetje journalist of columnist bent, verdiep je in de regels van de rechtsstaat en kijk naar de Böhmermann uitspraak in context voordat je er iets van vindt. Onderzoek dan eens de banden van DENK met AK. Vraag Sylvana wat zij vindt van de Armeense genocide ipv wat zij vindt van haar partijgenoten. Onderzoek haar verhaal over de selectieve verontwaardiging betreffende Ebru Umar. Breng feiten, achtergrond, nuance en context, of baseer daar in elk geval je mening op. Ook journalisten en columnisten hebben verantwoordelijkheid.